Nyheder

24. marts 2023
Nu kan både budget for 2023 samt referat af den ordinære generalforsamling findes på siden “Dokumenter.”
1. oktober 2022
Så er årsregnskab og referat fra generalforsamlingen endelig lagt på siden.


25. marts 2021
Ordinær generalforsamling udskudt – årsregnskab godkendt

Som der allerede er skrevet ud ifm. kontingentopkrævning, er generalforsamlingen pt. ikke mulig grundet forsamlingsforbuddet.
Årsregnskabet for 2020 er dog underskrevet af bestyrelsen og kan findes på hjemmesiden under fanen “dokumenter”.

9. juli 2020
Ordinær generalforsamling 20. august 2020

Så er det igen muligt at mødes. Generalforsamlingen i foreningen indkaldes hermed til den 20. august 2020 kl. 17 på Korsager Skole. Indgang ad Tersløsevej ved indgangen tættest på Frederikssundsvej.
Dagsorden og bilag findes på hjemmesiden på siden “Dokumenter”.

Nabo- /vejfest på det grønne område ved Tunet 17. august 2019

Kære naboer på Gislingevej, Tersløsevej, Tunet, Stenmaglevej, Bjergstedvej, Ågerupvej og andet godtfolk.

Vi er et par stykker der prøver at sparke noget vejfest igang, og vi håber I har lyst til at lege med. Det bliver den 17/8 kl. 14-23ish på grønne areal, overfor skolen, hvor Tunet og Tersløsevej mødes.

Vi ønsker at holde det simpelt, og planlægningen til et minimum, så det bliver bare noget festligt med hjemmebragt mad (vi tager nok en lille grill med), et par trillebøre med is til dåseøl (og hvad man ellers lyster – rosé?) og hvad der ellers hører til en god vejfest (fx gode naboer). Vi tænker også at der i løbet af eftermiddagen vil opstå nogle improviserede aktiviteter for børn og voksne. Fodbold, Kongespil, sæbeboblemaskine, musik? Byd endelig selv ind!

Vi vil være der fra kl. ca. 14, og så spiser vi klokken 18 (af hensyn til børnene). Medbring hvad I selv skal have at spise, service, noget at sidde på, evt. grill osv. Vi har også lavet et event på Facebook: “Vejfest ved Tunet”, hvor man jo lige kan kigge forbi og vise sin interesse, og dele eventuelle idéer/overvejelser/spørgsmål/kattevideoer, eller hvad man nu kan finde på.

Følg eventet på Facebook: https://www.facebook.com/events/487670138655328/

Varme nabohilsner,
Fra Bente, Morten, Viggo, Karlos, Louise og Lasse

7. maj 2019
Kom til valgmøde på Korsager skole
Se indkaldelse til møde den 14. maj 2019 her:

20. april 2019
Referat af generalforsamlingen 2019
Så er referatet lagt op på hjemmesiden her.

20. februar 2017
Foreningen har fået en Facebook-side

Følg aktuelle opdateringer via foreningens side

2. februar 2017
Generalforsamling 2017 afholdes den 23. februar 2017 på Korsager Skole. Indkaldelse, regnskab og forslag til budget findes på siden “dokumenter”.

1. marts 2015
Referat af foreningens ordinære generalforsamling 2016 finders på siden “dokumenter”.

7. april 2015
Vigtigt: Klager over udført vejarbejde (Dongs arbejde fra 2014 samt Bravidas udskiftning af vejbelysning)
Bestyrelsen har modtaget besked om, at der meget snart afholdes hhv. etårsgennemgang af Dongs arbejde i 2014 samt gennemgang af det færdige arbejde med udskiftning af belysningsmaster.

Derfor: hvis du kan konstatere mangler ved det udførte arbejde ved din grund – f.eks. ødelagte fliser, manglende reetablering af asfalt eller andet, så skriv det hurtigst muligt til bestyrelsen.
Skriv:
* hvad der er galt,
* hvor det er, og
* vedlæg gerne et billede.

Klagen kan sendes til formand(snabel-a)husumnyhaveby.dk. Så tager vi det med videre i indberetningen til Dong eller Bravida.

21. februar 2015
Referat af generalforsamlingen 2015
Det godkendte referat af generalforsamlingen kan nu læses på siden dokumenter.

9. februar 2015
Generalforsamling 18. februar 2015
Der er indkaldt til generalforsamling 18. februar 2015. Alle har fået omdelt indkaldelse inkl. bilag. På siden Dokumenter kan man se de bilag, der er omdelt.

14. januar 2015
Udbedring af pladsen foran Islevhusvej 49 (overfor Husum Station)
På baggrund af et påbud fra kommunen har bestyrelsen besluttet at udbedre arealet v. Islevhusvej 49 (foran bl.a. pub Lord Nelson).

Konkret lægges fire rækker kørebanefliser foran huset, mens resten af arealet asfalteres. Arbejdet udføres af firmaet Leif Thomsen A/S.

31. oktober 2014

Udbedring af veje færdig
Udbedringen af fliser og kantstene på Tunet og Ågerupvej mellem Tersløsevej og Islevhusvej er nu færdig. Alle fliser er skiftet til såkaldte kørebanefliser (10 cm. tykke), så risikoen for, at tunge køretøjer ødelægger dem mindskes.

Rensning af rendestensbrønde
Som flere har bemærket, var flere af rendestensbrøndene fulde af vand efter seneste regnskyl. Bestyrelsen har taget kontakt til et kloakfirma. Vi forventer, at samtlige brønde i foreningens område bliver renset snarest.

13. januar 2014 (opdateret med angivelse af sted19. feb. 2014)

Indkaldelse til generalforsamling 2014
Indkaldelse til generalforsamlingen, dagsorden og fuldmagtskabelon kan nu findes på siden Dokumenter. Årsregnskab 2013 og budget 2014 omdeles sammen med indkaldelsen i medlemmernes postkasser.

Generalforsamlingen afholdes i et klasselokale på skolen. Indgang v. Tersløsevej 39.

Nedgravning af elkabler sker snart
Som alle tidligere i 2013 fik brev om, vil alle elkabler blive nedgravet i 2014.
Inden for de næste 14 dage vil der derfor blive foretaget vejsyn sammen med DONG’s entreprenør.
Der er kommunens forventning, at nedgravningsarbejdet allerede vil ske indenfor få uger. Dog med forbehold for eventuel sne/frost.

Alle berørte husstande vil modtage brev, inden arbejdet påbegyndes.

2. januar 2014

Borgermøde om kommunens skybrudsplaner den 6. januar 2014
Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer til borgermøde om Københavns kommunes skybrudsplaner for Brønshøj-Husum bydel. Lokaludvalget skriver bl.a:

“Det drejer sig om to planer, der dækker henholdsvis Brønshøj/Tingbjerg og Husum. Skybrudskonkretiseringsplanerne er netop nu i høring og kan hentes på www.blivhoert.dk eller via lokaludvalgets hjemmeside 2700lokaludvalg.dk, og hedder henholdsvis ”Skybrudskonkretisering for København Vest…..” og Skybrudskonkretisering for Bispebjerg…..”

Planerne rummer helt konkrete forslag til hvordan vejene i bydelen skal forandres så de bliver i stand til at håndtere skybrudshændelser uden at medføre overbelastning af kloaknettet. Der er tale om kvalificerede forslag og der vil inden anlægsarbejde påbegyndes blive udarbejdet detailprojektering som vil blive genstand for høring og lokal borgerinddragelse. Vi synes det er vigtigt at vi får klarhed over hvad dette komme til at betyde for bydelen og de enkelte områder og hvorledes processen fremover vil være.”

Mødet foregår den 6. januar kl. 19-21 i Café Glad, i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17.

22. oktober 2013

Generalforsamling 2014
Datoen for generalforsamlingen for 2014 er nu fastsat. Den afholdes 20. februar kl. 19 på Korsager Skole. Indkaldelse og øvrige bilag vil som altid blive udsendt i ordentlig tid.

29. maj 2013
Nedgravning af elkabler og udskiftning af vejbelysning
DONG nedgraver i 2013/2014 elkabler og udskifter belysning i foreningens område. Du kan se, hvornår der graves, der hvor du bor, ved at klikke her. (Du bliver evt. bedt om at installere programmet Microsoft Silverlight).

6. maj 2013
Vejgennemgang og kort over foreningens parceller
Bestyrelsen foretog i går vejgennemgang, hvor vi besigtigede alle de veje og fortove, der hører under foreningen. Bestyrelsen vil nu drøfte, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er mest presserende at få lavet. Når det er drøftet, vil I som minimum blive informeret her på siden.

Der er desuden lagt et kort over foreningens område på hjemmesiden.

25. feb. 2013
Vil du have fiberforbindelse?
På generalforsamlingen gjorde et medlem opmærksom på hjemmesiden www.vivilhavefiber.dk. Her kan man kan skrive sig op, så fiberudbyderne se, om der er tilstrækkeligt med interesserede i et lokalområde, til at udbyderen kan kontakte beboerne med et tilbud om etablering af fiber i vejen.
Man forpligter sig ikke til noget, selvom man skriver sig op på siden.